Учиме од дома!

Материјали за онлајн учење.

Огласна табла

Најнови огласи и соопштенија од училиштето.

Имате прашања?

Слободно контактирајте не.

За нашето училиште

Централното училиште e со седиште во село Ерџелија работи во една смена со 5 паралелки во одделенска настава и 6 паралелки во предметна настава, додека пак подрачното училиште во село Мустафино во една сменасо 2 комбинирани паралелки, во село Кадрифаково во една смена со 1 комбинирана паралелка, во село Амзабегово во една смена со1 чиста паралелка и 2 комбинирани паралелки и во село Пеширово со 1 комбинирана паралелка. 

Нашето училиште низ бројки

Да споделиме некои статистики за нас

ГОДИНИ ЗАЕДНО
АКТИВНИ УЧЕНИЦИ
ВРАБОТЕНИ

Наши вредности

Квалитетно учење

Креативна настава

Учење низ забава

Нови технологии

Пристап за сите

Патронен празник на училиштето одржан во месец Декември 2021

Патронен празник на училиштето за учебната 2021-2022 

Дознај повеќе

План за дополнителна и додатна настава – предметна Ноември 2019

План за дополнителна и додатна настава – предметна Ноември 2019

Дознај повеќе

План за дополнителна и додатна настава – предметна Октомври 2019

План за дополнителна и додатна настава – предметна Октомври 2019

Дознај повеќе

Корисни линкови