Наставен кадар

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК -Катерина Алексова Наумова

АНГЛИСКИ ЈАЗИК -Катерина Јанева

МАТЕМАТИКА-Никола Давков

ИСТОРИЈА-Валентина Штеркова Лукарева

Физика-Маја Давкова

Техничко Образование -Томе Трајанов

Ликовно Образование-Зоранче Апостолов

Музичко Образование-Љупче Златев

Граѓанско Образование-Валентина Штеркова Лукарева

ОДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Гордана Апостолова

Гица Јанева

Слагана Маџова

Драгица Јованова

Билјана Секулова

Биљана Трајцева

Билјана Мишева

Билјана Бојковска

Станка Наумова

Благица Михајловска

Снежана Мицевска

Дина Апостолова-Англиски

Даниела Стефановска -Англиски