Прво одделение

Овде ќе биде постиран материјалот за прво одделение, без разлика на подрачното училиште или предметот.