Раководство

Драгица Јованова – директор на училиштето