Македонски јазик 7 Одделение

Наставна содржина по македонски јазик за 7 одд.

МИТ

МИТ  
– фантастична приказна; – објаснува природни појави:  сонце,    небо, годишни времиња, животот и    др.; – човекот немал објаснување за   многу работи околу него. – човекот имал желба да ги открива    тајните за природните појави; – се создале приказни за богови,    змејови, џинови, крилески коњи; – обид да се осознае Светот.  
  •  „Митот за Прометеј“ како еден од најпознатите.

           наставно ливче:

  • Во грчката митологија имало таканаречени титани. Тие биле полубогови (родени од боговите). Еден од најпознатите бил Прометеј. (Неговото име значи мудрост, а тој се смета дека му донел знаење на човештвото).
  • Божицата Атена му ги открила тајните на: медицината, математиката, астрономијата, пловидбата и други знаења и вештини.
  • Знаењата и вештините им ги пренесувал на луѓето, со што се зголемувале нивните способности.
  • Еден дел од митот за Прометеј раскажува:

„Прометеј скришно успеал да влезе на Олимп (планина каде што живееле боговите) и зел неколку жарчиња оган. Ги скрил меѓу листовите на некоја билка и им ги дал на луѓето. (Така луѓето го добиле оганот.)

        Налутен, богот Зевс (главен бог меѓу боговите) наредил Прометеј да биде врзан со синџири за една карпа. Оттаму го ослободил јунакот Херакле кој го молел богот Зевс да се смилува на маките на Прометеј. Зевс се согласил под услов Прометеј на прстот постојано да носи една алка од синџирот со кој бил врзан. А таа алка требало да го потсетува Прометеј да не ги разлутува боговите. Всушност, митот вели дека така настанал и првиот прстен.“

           –  се согледуваат елементите зошто е мит (богови, полубог, Херакле, фантастични делови, потекло на огнот и сл.).