Македонски јазик 8 Одделение

Наставна содржина по македонски јазик 8одд.

Вежби за сложена реченица

(апозиција, сложена реченица)

1. Pro{iri gi re~enicive so apozicija.

    a) Nie gi pro{etavme gostite vo Skopje.

   b) Mojata drugarka otpatuva vo Qubqana.

   v) Dvorot na Milka e najubav vo naselbata.

   g) Go ~itav romanot koj go kupiv v~era.

2. Podeli gi re~enicive na del-re~enici и pocrtaj gi zavisnite.

   a) Denes ja pi{uvavme lektirata koja ni e za utre.

  b) Koga po~na natprevarot, ekipite se rastr~aa po terenot.

  v) Baba mi dojde za da ne ~uva za{to roditelite otpatuvaa.

3. Pro{iri gi пrostиte re~enici vo slo`eni.

  a) Sonceto se skri zad planinata.

  b) Nastavnikot ubavo ja objasni sodr`inata.

4. Potcrtaj gi  главните членови во речаницата и откри ги del-re~eniciте.

   a) Trenerot re~e deka o~ekuva pobeda od nas.

   b) Gazevme po  `e{kiot pesok {to se prostira{e vo nedogled и se smeevme.

  v)  Otkako se najadov, izlegov vo dvor za da se voshituvam na ubaviot den.

5. Napi{и  edna slo`ena re~enica vo koja }e ima edna zavisna del- re~enica.

6. Transformiraj gi besvrzni~kive re~enici vo svrzni~ki.

    a) Vredna e, }e uspee vo celta.

   b) Luta e, }e izleze so drugarkite.

   v) Nema{ blok, go zaboravil utrovo brzaj}i.