Техничко Образование 5 Одделение

Задачи со каширање-лепење:авионче

Оваа содржина е за 09.03.2020 год во 5 одделение  Ерџелија и 5-то Кадрифаково

Оваа задача е од комплетот работни задачи- куферчето.

Задачата е на 30 и 31 страна во работната тетратка.Сите елементи од вежбата се испечатени на картон. Треба елементите да се исечат по надворешните линии. Потоа да се состави со лепење .Изгледот на авиончето го имате на 30 и 31 страна од работната тетратка.