Почитувани колеги наставници вработени во ООУ ‘Даме Груев ” С.Ерџелија ,почитувани ученици и родители ,согласно мерките на владата на Република Северна Македонија и Градоначалникот на Општина Свети Николе, Сашо Влековски од денес започнуваме со нов вид на настава .Сите материјали подготвени од наставниците ке се наогаат на насата веб страна .