Географија 6 одд

6 одделение- од 11.03.2020 до 01.04.2020 да се научат лекциите: реки и езера,воздушна обвивка на земјата(атмосфера),загадување на атмосферата и воздушен притисок.Во уебникот лекциите почнуваат од стана 100 до 116 страна.