Географија 7 Одделение

7 одделение-од 11.03.2020 до 01.04.2020 да се научат лекциите: Шумарство, лов и риболов, енергетски извори, рудно богатство и индустрија во Република Северна Македонија.Во учебникот лекциите почнуваат од страна72 до 83 страна.