Географија 8 Одделение

8 ооделение-од 11.03.2020 до 01.04.2020 да се пронајде на интернет за државите Франција, Бенелукс(Белгија,Холандија и Луксембург) и Шветска и да се научи за овие држави.