Информатика 7мо

Во прилог ви е дадена лекцијата “Доделување на вредност на променлива. Тип на променлива“ во програмскиот јазик Ц++ дел од ова е веќе зборувано и запишано на часот, а овде е дополнително објаснето. Кодот што е даден може да се вежба на следниов линк https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler