Историја 8 Одделение -соопштение

Им се соопштува на учениците од 8 одделение ,во Понеделник во 13.00 часот, online на -mesendzer -одговарање на договорените лекции