Историја 9 Одделение

Подем и криза на Социјализмот

страна од учебникот 112,да се научи лекцијата ,непозна

непознати термини

Сталинизација-прифакање на политиката на лидерот на СССР-СТАЛИН

Десталинизација-отврлање на политиката на СТАЛИН