Информатика 7 одделение

Вежби за командите за внесување и печатење во програмскиот јазик Ц++, како и изработка на едноставна програма.