Музичко Образование 8 Одделение

 Кој оркестар ја изведува Синфонијата.