Ликовно Образование од 6-9 Одделение

Почитувани ученици!

Ваша задача за период од 30 март до 3 април е да изработите Фигури од глина по слободен избор.