Географија 6 Одделение

6 одделение – од 01.04.2020 до 01.05.2020, да се научат лекциите: движење на воздухот, влажност на воздухот, време и клима, и климатски типови.Во учебникот лекциите почнуваат од 117 до 132 страна.За домашна работа ке ги напишете и прашањата и одговорите на тетратка ќе сликате и ќе пратете на емаил или messenger. Email:blagoj.janackov@yahoo.com

6 одделение – прашањата кој треба да ги напишете и одговорете се на страна 117 и 132 страна.кога ќе ги напишете и одговорете сликајте ѓи и пратете на email или messenger. Email: blagoj.janackv@yahoo.com