Географија 9 Одделение

9 одделение – од01.04.2020 до 01.05.2020 да се научат лекциите:географија на САД, регионален преглед на државите во средна Америка,регионален преглед на државите во јужна Америка и географија на Бразил.Лекциите се наоѓаат на страна 78-79, 84-85, 86-87 страна. За домашна работа да се одговорат прашањата од страна 73 и 87 страна. Домашното кога ќе го напишете ќе го сликате и пратете на email или messenger. Email; blagoj.janackov@yahoo.com