Информатика 7 одделение

Ученици во прилог имате поставено пример задачи од внесување и печатење на текст, слични задачи ќе добиете на тест приготвен и закачен на некоја платформа кој ќе треба да го решите за да добиете оцена. Разгледајте ги убаво задачите и вежбајте во тетратките или на компјутер.