Историја 8 Одделение

Домашна задача

Ученици направете секој од вас презентација за Илинденско востание и истите испратете ги до Понеделник во групата Историја 8 одд