Граѓанско Образование 9 Одделение

Домашна задача

Напишете текст ученици во кој ке објасните какво влијание имаат медиумите кај граѓаните.Домашните испратети ги во групата која ја имаме на месенџер