Ликовно Образование 6,7,8,9

ООУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VI за 15.4.2020 год.- средаНаставна содржина: Моделирање на разни фигури (велигденски мотиви)Материјал за работа – глина или глиномолУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот профил.

ЦОУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VII -1, VII-2 за 14.4.2020 год.- вторник.Наставна содржина: Слободно моделирање од глина или глиномол (велигденски мотиви)Ученици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот профил.Задача по Проекти од ликовната уметност Сликање на колоритичко сликање со акрилни бои 13.4.2020- понеделник

ООУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VIII за 15.4.2020 год.- средаНаставна содржина:Обојување на пејсажот со темпераУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот профил.

ООУ ,,Даме Груев,, с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од IX-1 и IX-2 за 14 и 15.4.2020 год.- вторник и среда.Наставна содржина: Резбање на линолеумска плоча- птицаУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот профил.