Историја 6 Одделение

Повторување на темата Стариот Рим ,повторувањето ке биде реализирано на 16.04 ,во 13.00 на Месенџер .