Граѓанско Образование 9 Одделение

Домасна задача-напишете есеј за корупција и пратете на мојот Месенџер