Ликовно Образование 7 Одделение

ЦОУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VII -1, VII-2 за 28.4.2020 год.- вторник.Наставна содржина: Рамнотежа на склуптура- Изработка на разни животни од дрво, жица или глина.Ученици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот профил