Ликовно Образование 9 Одделение

ООУ ,,Даме Груев,, с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од IX-1 и IX-2 за 28 и 29.4.2020 год.- вторник и среда.Наставна содржина: Сликање на тонови и дел од природата – Пролетен пејсаж – темпераУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот профил.