Ликовно Образование 7 Одделение

Задача по Ликовно образование за учениците од VII -1, VII-2 за 05.5.2020 год.- вторник.Наставна содржина: Поливање на скулптурата со течен гипсУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот личен профил.Проект од ликовната уметностЗадача:Романтизам- истражувај го овој ликовен правец од ликовната уметност на икт.