Англиски јазик 6,7,8,9 Одделение

Соопштение за наставата по англиски јазик од шесто до деветто одделение Во понеделник на 11.05.2020 во 12 часот ќе се одржи час по англиски јазик со учениците од шесто одделение на zoom. На часот ќе се обработуваат лексичките единици за филм и ќе се обработува текст на стр.118 од учебникот. Со учениците од седмо одделение ќе се одржи час на 12.05.2020 со почеток во 12.00 на messenger.Ќе се повторуваат лексички единици за купување и ќе се обработува текст A basketball star. Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час на 13.05.2020 во 12 на zoom, на часот ќе се обработува текст-” Достапност на информации” и ќе се повторуваат граматичката структура- used to и американско-британски синоними. Со учениците од деветто одделение ќе се одржи час на 14.05.2020 со почеток во 12 часот на zoom. Учениците ќе ги изучуваат граматичките структури за образување на пасив и ќе се обработува текстот- What’s on tonight?