Историја 6 Одделение

Појава и ширење на христијанството на Балканот и во Македонија страна во учебникот 93 .Задача-Направете истражување за христијанството и испратете на мојот профил на месенџер.