Ликовно Образование 8 Одделение

ООУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VIII за 13.5.2020 год.- средаНаставна содржина: Обликување и моделирање-Изработка на портрет од сапунУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот личен профи