Македонски јазик 8 Одделение

Есеј за Автобиографија на Марко Цепенков 2.Трет писмена работа на тема:Мој омилен роман