Англиски јазик 6,7,8,и 9 Одделение

Соопштение за наставата по англиски јазик од шесто до деветто одделение Во понеделник на 18.05.2020 во 12 часот ќе се одржи час по англиски јазик со учениците од шесто одделение на zoom. На часот ќе се повторуваат досега изучените лексички единици и граматички структури и ќе се обработува текст за омилен филм. Со учениците од седмо одделение ќе се одржи час на 19.05.020 со почеток во 12.00 на messenger.Ќе се повторуват досега изучените лексички единици и граматички структури. Потоа ќе им биде пратен тест за решавање на учениците. Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час на 20.05.2020 во 12 на zoom, на часот ќе се повторуваат граматичката структури и досега изучените лексички единици. Потоа ќе им биде пратен тест за решавање на учениците. Со учениците од деветто одделение ќе се одржи час на 21.05.2020 со почеток во 12 часот на zoom. Учениците ќе ги изучуваат граматичките структури за образување на пасив и ќе се обработува текстот- Spend! Spend! Spend!