Физика 8 Одделение

Учениците имаат за задача да изработат презентација на тема Сончев системЗадача-Изработете презентација од најмалку 10 слајда на тема Сончев систем .Со почит,