Географија 6 Одделение

Драги ученици ова е кратка презентација од новата лекција Географска разместеност на растителниот свет, додека за домашна работа ќе треба да ги напишете и одговорете прашањата од страна 142 од учебникот и да ми ги пратете на email или messenger