Географија 7 Одделение

Драги ученици имате за задача да напишете домашна работа да ги напишете и одговорете прашањата од лекцијата Сообраќајни гранки , исто така да ги пратете на мјот emaill или messenger