Ликовно 7 Одделение

ЦОУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VII -1, VII-2 за 19.5.2020 год.- вторник.Наставна содржина: Обојување на скулптурата- темпераУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот личен профил.Проект од ликовната уметностЗадача:Дизајн и визуелна комуникација во творештвото- истражување на ИКТ