Англиски Јазик 6,7,8,9 Одделение

Соопштение за наставата по англиски јазик од шесто до деветто одделение Во понеделник на 01.06.2020 во 12 часот ќе се одржи час по англиски јазик со учениците од шесто одделение на zoom. На часот ќе се повторуваат досега изучените лексички единици за филм. Со учениците од седмо одделение ќе се одржи час на 02.06.2020 со почеток во 12.00 на messenger. Ќе се обработува комуникативен дијалог “If he wins, he will go to Maldives”. Со учениците од осмо одделение ќе се одржи час на 03.06 .2020 во 12 на zoom, на часот ќе се чита писмо до непознато другарче. Со учениците од деветто одделение ќе се одржи час на 04.06.2020 со почеток во 12 часот на zoom. Учениците ќе читаат и преведуваат текст по нивен избор.