Ликовно Образование 7 Одделение

ЦОУ ,,Даме Груев,, – с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од VII -1, VII-2 за 26.5.2020 год.- вторник.Наставна содржина: Птичја перспектива- изработка со моливУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот личен профил.Проект од ликовната уметностЗадача:/