Ликовно Образование 9 Оделение

ООУ ,,Даме Груев,, с.ЕрџелијаЗадача по Ликовно образование за учениците од IX-1 и IX-2 за 26 и 27.5.2020 год.- вторник и среда.Наставна содржина:Линеарна перспектива- моливУченици задолжително да ми испратете слики од вашите изработки на мојот личен профил