Уште еден доказ дека сеуште има луѓе кои мислат и на другите и во добро и во лошо . Хуманитарната акција организирана од одделенскиот наставник Иле Михајловски „Караван на детски насмевки“ помина и во нашето училиште. Донацијата е помогната со анонимни поддржувачи кои ја помагаат секоја хуманитарна акција на наставникот Иле Михајловски.Донацијата израдува 111 ученици со новогодишни пакетчиња и подарок книга во секое пакетче. Со 150 книги како дел од донацијата се збогатени училишните библиотеки во централното училиште во с.Ерџелија „Даме Груев“ и во подрачните училишта во с. Пеширово, Амзибегово, Кадрифаково и Мустафино. Новогодишните пакетчиња од оваа хуманитарна акција ги израдува сите ученици од 1 до 5 одделение во сите наведени училишта! Големо БЛАГОДАРАМ како за анонимниот донатор така и за наставникот кој не запира со хуманоста на дело.