Учество на наши ученици на онлајн работилница на тема „Детски парламент“

Преку софтверската платформа Zoom, учениците од ООУ „Даме Груев“ Матеј Јакимов, Давор Ванев и Христијан Коцев од деветто одделение, како и ученичката од осмо одделение Дијана Јанева, денеска учествуваа на онлајн работилница на тема Детски парламент, организирана од Парламентарниот институт при Собранието на Република Северна Македонија, а во рамки на предметот Граѓанско образование, под менторство на наставничката Валентина Штеркова Лукарева. На работилницата беше спроведена обиколка на зградата на Собранието, учениците имаа средба со пратеници од Собранието на Република Северна Македонија, а потоа учествуваа во игра на улоги – улога на пратеник на тема „Онлајн настава наспроти настава со физичко присуство на учениците“.Работилницата беше затворена со евалуација на нејзините содржини.