3 март – Светски ден за заштита на дивите животни

На 4.03.2022г. во ООУ”Даме Груев”с.Ерџелија, во корелација со предметот природни науки на Зум платформата беше спроведен чес во соработка со МЕД – Македонското еколошко друштво на тема Балкански Рис, по повод 3 март – Светски ден за заштита на дивите животни.