Одбележување на 8 март – Денот на жената

Во рамките на одбележувањето на 8 Март – Денот на жената, во ООУ „Даме Груев“ се одржа пригодна програма со ритмички точки и рецитали, на која учествуваа ученици од прво до петто одделение.