Сертификати за учесниците на онлајн работилницата на тема Детски парламент

Денеска директорката на ООУ „Даме Груев“ Драгица Јованова им додели сертификати за учество на онлајн работилницата на тема Детски парламент, организирана од Парламентарниот институт при Собранието на Република Северна Македонија, на учениците од деветто оддление Матеј Јакимов, Давор Ванев, Христијан Коцев и Петар Милосавлев, а во рамки на предметот Граѓанско образование, под менторство на наставничката Валентина Штеркова Лукарева.