Пролетен училишен крос за денот на пролетта

Во рамките на одбележувањето на 21 март, денот на пролетта во ООУ „Даме Груев“ се одржа пролетен училишен крос на кој учествуваа учениците од прво до деветто одделение.Пред почетокот на натпреварите членовите на литературната секција и учениците од деветто одделение со еко пароли и интерпретација на литературни творби ги одбележаа и денот на екологијата и денот на поезијата.