22 март – светски ден на водата

По повод светскиот ден на водата – 22 март, нашето училиште спроведе едукативно предавање на тема Вода.Учениците беа запознаени со улогата и суштинското значење на водата за живите организми и природата.По направената дискусија учениците ги предложија своите начини на штедење на вода, a изработија и пораки за заштеда на вода, сето тоа под менторство на предметниот наставник Катерина Димковска.