Првоаприлско дефиле во ПУ с.Пеширово

Bо ПУ ”Даме Груев “ во с.Пеширово во училиштето беше организирано „Првоаприлско дефиле“. Учениците од прво до петто одделение беа маскирани со цел одбележување на 1 Април – денот на шегата.