1 април одбележан и во ПУ с.Амзабегово

Одбележување на 1 април и во ПУ с.Амзабегово, со интересни маски на учениците во ова подрачно училиште.