Соопштение за упис на ученици во прво одделение во учебната 2022/2023 година

Соопштение за упис на ученици во прво одделение во учебната 2022/2023 година.